Phoenix park je jedním z největších obestavěných parků evropských měst. Se svými 707 ha je 2,3x větší než Kunratický les v Praze. Je to sídlo irského prezidenta, americké ambasády, Dublinské Zoo, nemocnice Sv. Marie a nespočtu hřišť.  Bílý kříž, který se jmenuje Papežův, stojí od roku 1979 na místě, odkud papež Jan Pavel II. kázal 1,25 milionu irských věřících. Do místního parku se tedy sjela 1/4 obyvatel Irska.
Park je plný "divokých" daňků. Potkal jsem tu asi 15 stád, čítající od pár do několik desítek jedinců. Daňci si obvykle drží tak 3-5 m odstup, ale pokud si myslí, že máte nějakou mňamku, tak se najdou i odvážnější.
Obejít park kolem dokola mi trvalo celé odpoledne. Kromě daňků, kteří tu mají domov  od 17. století, je tu i spousta aut, cyklistů, turistů, sportovců, dětí, psů... Ale všichni se tu navzájem tolerují. Irská vláda by chtěla park prohlásit za památku UNESCO. Osobně však nevidím důvod proč.
Back to Top