Na západě Irska se v hrabství Clare rozprostírá na ploše přibližně 500 kilometrů čtverečních národní park Burren. Kraijna je zde drsná a pustá. Je tvořena převážně holými šedými kopci. Jde vlastně o krasovou oblast, na jejímž povrchu najdeme vápenec, který je hrubý, popraskaný a jeho povrch je rozbrázděn do hlubokých úzkých trhlin. Tuto „měsíční krajinu“ v době ledové vymodeloval kontinentální ledovec. Ačkoliv se zdá být park nehostinný a bez života, ve skutečnosti je zde nejbohatší irská květena.
V puklinách se drží voda a půda je dost výživná. Rostliny ukryté ve vápencových trhlinách jsou chráněny před slaným větrem, jsou dostatečně zavlažovány častými dešti a ohřívány Golfským proudem, který proudí kolem pobřeží. Sluneční paprsky se od světlého vápence odráží přímo do nitra trhlin. Mnohé rostliny, které by se zde jinak normálně neobjevily, tady našly naprosto ideální podmínky.
Ve vnitrozemí Burrenu bylo nalezeno mnoho důkazů o prosperující populaci z dob dávno minulých. V krajině je roztroušeno mnoho megalitických staveb, mohyl, dolmenů, kamenných seskupení, naleznete zde pozůstatky kamenných zídek, zbytky kruhových pevností i podzemní prostory. 
Nejslavnější „stavbou“ je tu portálový dolmen v Poulnabrone, který je nazýván „Jáma zármutku“. Jeho základ tvoří obrovská kamenná deska vážicí 5 tun, která je podepřen na dvou stranách vztyčenými kameny. Tato konstrukce tvoří 9 metrů hlubokou pohřební komoru s vchodem obráceným k východu. Pohřbeno zde bylo údajně 16 až 22 dospělých lidí a 6 dětí společně s jejich osobními věcmi – kostěnými přívěsky, kamennými sekerami, keramickými výrobky a zbraněmi. Toto významné obřadní místo bylo užíváno v době bronzové. Stáří dolmenu se odhaduje na 5500 let.
Back to Top