Brexit and EU
Profesor Paul Craig z University of Oxford se specializuje na ústavní právo, správní právo, právo EU a veřejné právo. Studentský spolek Common Law Society ho pozval, aby na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovi přednesl na téma Brexit. Profesor je ve svých 67 letech velmi energický a 1,5 h dlouhá přednáška rozhodně nenudila. Po dotazech od studentů následoval malý raut a předání čestného členství spolku.
Back to Top