PF 2021

Děkuji všem, kteří do mě v roce 2020 vložili svoji důvěru, abych jim jako fotograf zaznamenal jejich životní událost.
Děkuji všem čtenářům, kteří zabloudí na můj blog a zajímají je moje soukromé výlety i fotografické projekty.
Všem přeji do nového roku mnoho zdraví, elánu a krásných vzpomínek.
Back to Top