Obrok 19 - středa
Obrok je pětidenní festival skautingu, který dává všem skautům možnost vzájemně se inspirovat, setkat se se starými přáteli a seznámit se s novými. Účastníci zde mohou získat inspiraci, motivaci a nové znalosti, které následně uplatní ve svých oddílech. Jedná se o jistou formu odměny pro všechny skautské vedoucí, kteří celoročně dobrovolně pracují ve svých oddílech na výchovné činnosti s dětmi.
Připravit akci pro necelých 2000 účastníků není žádná sranda, proto přípravy začaly v neděli a finišovaly právě ve středu, kdy od 14 hodin přicházeli na tábořiště první účastníci. Naneštěstí celou středu poprchávalo, ale nikdo si tím nenechal zkazit náladu, a tak mohl být Obrok 2019 večer zahájen slavnostním ceremoniálem a koncerty.
Back to Top