Obrok 19 - sobota
Obrok je pětidenní festival skautingu, který dává všem skautům možnost vzájemně se inspirovat, setkat se se starými přáteli a seznámit se s novými. Účastníci zde mohou získat inspiraci, motivaci a nové znalosti, které následně uplatní ve svých oddílech. Jedná se o jistou formu odměny pro všechny skautské vedoucí, kteří celoročně dobrovolně pracují ve svých oddílech na výchovné činnosti s dětmi.
Pořádná snídaně je základ dne a v sobotu ji pro některé účastníky dovezla místní pekárna. Ostatní raději zůstali věrni svým kuchařským dovednostem. v průběhu dne bylo možné vyzkoušet nejrůznější netradiční sporty nebo zajít na besedy a vyzpovídat známe osobnosti. Pro všechny, kteří se podíleli na přípravě a chodu Obroku byla připravena bohatá večeře formou rautu. Jelikož to byl poslední den, tak večer se konal závěrečný ceremoniál a koncertní šňůra.
Back to Top