Obrok 19 - pátek
Obrok je pětidenní festival skautingu, který dává všem skautům možnost vzájemně se inspirovat, setkat se se starými přáteli a seznámit se s novými. Účastníci zde mohou získat inspiraci, motivaci a nové znalosti, které následně uplatní ve svých oddílech. Jedná se o jistou formu odměny pro všechny skautské vedoucí, kteří celoročně dobrovolně pracují ve svých oddílech na výchovné činnosti s dětmi.
Celým Obrokem procházela symbolická dějová linka skautské historie, proto na páteční ranní nástup vtrhlo gestapo, sebralo státní vlajku a zakázalo skauting. Následovaly rozhovory se skautskými pamětníky o koncentrácích a komunistických lágrech. Současně však bylo možné na velké louce okusit nejrůznější pohybové aktivity. Vrcholem dne byla velká hra, kdy účastníci museli bojovat proti STB a prožít sametovou revoluci a vznik svobodné republiky i skautingu.
Back to Top