Obrok 19 - neděle
Obrok je pětidenní festival skautingu, který dává všem skautům možnost vzájemně se inspirovat, setkat se se starými přáteli a seznámit se s novými. Účastníci zde mohou získat inspiraci, motivaci a nové znalosti, které následně uplatní ve svých oddílech. Jedná se o jistou formu odměny pro všechny skautské vedoucí, kteří celoročně dobrovolně pracují ve svých oddílech na výchovné činnosti s dětmi.
Poslední den byl časem velkého úklidu a návratu domů. Kromě účastnického tábořiště se muselo uklidit veškeré zázemí. Naštěstí někteří účastníci připojili své ruce k dílu a bourání rychle postupovalo.
Back to Top