Mikulášský seminář 2019
Seminář se konal během sobotního dne na Právnické fakultě UK a plnil roli vzdělávací části skautského Mikulášského víkendu. Během něj bylo možné navštívit celkem 24 rozmanitých přednášek od inspirativních řečníků. Témata byla například osobní rozvoj, psychologie, životní styl nebo informační gramotnost.
Back to Top