Mikulášský seminář 2019
Mikulášský víkend je největší skautské setkání roverů a rangers v Praze, jehož cílem je pomocí série akcí podnítit v českých roverech zájem o svět kolem sebe, kulturu a tvořivost a zprostředkovat jim setkání s přáteli z celé republiky. Celý víkend se skládá z několika částí, které spojuje společné téma. Jedná se o páteční Polibek múzy, v sobotu se koná Mikulášský seminář a Taneční večer. Závěrem se koná Nedělní snídaně. Letošní téma bylo: "Kráčej pomalu".
Já jsem se jako fotograf účastnil semináře, který se konal na Právnické fakultě UK a plní roli vzdělávací části víkendu. Během něj bylo možno navštívit 24 rozmanitých přednášek od inspirativních řečníků. Témata byla například osobní rozvoj, psychologie, životní styl nebo informační gramotnost.
Back to Top