Junák - český skaut, z.s. nedávno dokončil revize skautských stezek a spustil prodej Nováčka. Byl jsem pozván na křest, který symbolicky proběhl všemi živly. Nejdříve se jedna stezka zapálila a za pomocí větru shořela, poté se oheň vodou uhasil a popel se smíchal s hlínou. Posledním krokem bylo zasadit semínka, aby díky všem živlům ze stezky vzešel nový život.
Skautská stezka je pomocný materiál při skautské výchově, pomáhající rozvoji a seberozvoji skautů v České republice. Jedná se o sešitek se seznamem úkolů, znalostí, kompetencí a dovedností, které by měl skaut určité věkové kategorie ovládat. Splnění bodu se obvykle potvrzuje podpisem (vedoucího, ale u některých bodů třeba rodiče, učitele, kamaráda nebo samotného plnícího skauta). Snahou stezky je všestranný rozvoj osobnosti v různých oblastech (osobní, skautské, občanské, ekologické, sociální...). Stezka se dle věku a vyspělosti skauta dělí na stupně. Za splněný celý stupeň stezky získává skaut nášivku či odznáček na kroj.
Back to Top