Intercamp 2019
Intercamp je velké evropské víkendové setkání skautů z osmi zemí - Česka, Polska, Německa, Nizozemí, Belgie, Francie, Velké Británie a Evropských oddílů USA. Letos se jednalo již o 52. ročník, který pořádali skauti z Nizozemí. Událost je určená účastníkům ve věku 11 až 17 let. Starší se mohou hlásit jako členové mezinárodního servis týmu (IST) nebo vedoucí oddílů. Na samotném intercampu se sešlo na 4500 skautů a skautek ze zmíněných evropských zemí. Českou výpravu tvořilo 978 lidí. Hlavními body programu byl výlet po okolním národním parku, týmové aktivity a festival jídla, kdy každý navařil pokrmy typické pro svou domovinu a nabízel je ostatním účastníkům. 
Back to Top