Ceny SDGs 2021
Ceny SDGs dávají příležitost velkým globálním firmám, ale i malým a středním podnikům včetně neziskových organizací, škol i měst, ukázat, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje. 
Součástí akce byl křest knihy Mia a svět. Příběh knihy děti učí, aby měly rády svou planetu, a přibližuje jim takzvané Cíle udržitelného rozvoje. Z každého prodaného výtisku putuje 50 Kč ve prospěch organizace Junák – český skaut na rozvoj skautských aktivit a výprav dalších holek a kluků za lepším světem.
Skauti pomáháli s organizací akce na místě a mým úkolem bylo udělat pár backstage fotek.
Back to Top